Kodukord

Hea külaline!

 

Puhkemajja registreerimise kellaaeg on üldjuhul alates 15.00 ja lahkumise kellaaeg kuni 12.00.

Palume suhtuda heaperemehelikult Teie kasutusse antava puhkemaja varasse ning kanda hoolt  puhkemaja korrashoiu ja puhtuse eest kogu Teie sealviibimise aja. Vara rikkumise või kahjustamise korral palume korvata tekitatud kahju. Puhkemajas palume mööblit  omavoliliselt mitte ümber paigutada.

Suitsetamine puhkemaja kõikides siseruumides on keelatud, samuti ei ole soovitav alkohoolseid jooke tarbida.

Palume mõistvat suhtumist meiepoolsesse soovi hoida puhkemaja territooriumil vaikust ja rahu.

Palume järgida tulekollete kütmise juhendeid:

KAMIN: Tehes kaminasse tuld, kontrolli, et siiber (paremal üleval nurgas) oleks avatud. Tõmba kamina ukse all olev tuhasahtel natuke lahti, kuni tuli süttib. Tuleleegi suurust saab reguleerida siibri asendi muutmisega.

SAUNAAHI: Tehes saunaahju tuld, tõmba saunaahju ukse all olev tuhasahtel natuke lahti, kuni tuli süttib. 

Parema leili saamiseks ava lava kohal olev õhuluuk. Palume saunalaval mitte vihelda.

Palume mitte jätta küdevat kaminat, saunaahju ning põlevaid küünlaid järelvalveta! Samuti palume tuleohutust järgides mitte kütta tulekoldeid üle. Tuleohu korral helistada hädaabi telefonile 112.

Grillida võib selleks ette nähtud kohas, palume mitte grillida puitterrassil ja kõva tuulega.

Meie puurkaevu vesi on läbinud nõuetekohase veeanalüüsi, kuid võib olla iseloomuliku lõhnaga gaasi tõttu, mis esineb looduslikult põhjavees. Puhkemajas on olemas ka filterkann, kuid soovi korral võite joogivee kaasa võtta.

Lemmikloomad ei ole meil lubatud.

Palume Teil lahkudes puhkemaja üle anda korrastatult.

Kui puhkemajas midagi puudub, oleme lahkelt valmis Teid aitama.

 

Aitäh ja heade soovidega,

Lootuse Spa pererahvas